عشق من و تو

 

سودا زده...رهی معيری

آنکه سودا زده چشم تو بوده است منم
و آنکه از هر مژه صد چشمه گشوده است منم
 آن ز ره مانده سرگشته که ناسازی بخت
ره بسر منزل وصلش ننموده است منم
آنکه پیش لب شیرین تو ای چشمه نوش
آفرین گفته و دشنام شنوده است منم
 آنکه خواب خوشم از دیده ربوده است توی
 و آنکه یک بوسه از آن لب ربوده است منم
ای که از چشم رهی پای کشیدی چون اشک
آن که چون آه به دنبال تو بوده است منم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/۱ - حمیدرضا