عشق من و تو

 

زمانی ...احمدرضا احمدی

زمانی
 با تکه ای نان سیر می شدم
و با لبخندی
 به خانه می رفتم
اتوبوس های انبوه از مسافر را
دوست داشتم
 انتظار نداشتم
 کسی به من در آفتاب
 صندلی تعارف کند
در انتظار گل سرخی بودم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۳٠ - حمیدرضا