عشق من و تو

 

تلخکامی...رهی معيری

داغ حسرت سوخت جان آرزومند مرا
 آسمان با اشک غم آمیخت لبخند مرا
در هوای دوستداران دشمن خویشم رهی
در همه عالم نخواهی یافت مانند مرا

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٧ - حمیدرضا