عشق من و تو

 

من از پریشانی ها سخن نمی گويم...م.آزاد

من از پریشانی ها
 سخن نمی گویم
بزرگ بودن رود از پرنده یی ست که با نای سبز خونین می خواند
بزرگ بودن رود از نبودنست
به دریا نشستن است
و رازی نگفتن است
نه گفتن
من از پریشانی ها سخن چگونه بگویم ؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٤ - حمیدرضا