عشق من و تو

 

قصه....فريدون مشيری

رفتم به کنار رود
سر تا پا مست
رودم به هزار قصه میبرد ز دست
چون قصه درد خویش با او گفتم
لرزید و رمید و رفت و نالید و شکست

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢۳ - حمیدرضا