عشق من و تو

 

خون و جنون... حميد مصدق

کسی با سکوتش
 مرا تا بیابان بی انتها جنون برد
کسی با نگاهش
 مرا تا درندشت دریای خون برد
 مرا بازگردان
 مرا ای به پایان رسانده آغاز گردان

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٢ - حمیدرضا