عشق من و تو

 

او را رها کنید...حميد مصدق

نفرین تان به جان من
او را رها کنید
نفرین اگر به دامن او گیرد
ترسم خدا نکرده بمیرد
از ما دو تن به یکی اکتفا کنید
 او را رها کنید

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٢ - حمیدرضا