عشق من و تو

 

فقط يه بار...من و جوجو

ادم توی عمرش فقط يه بار عاشق ميشه

 اگه دوباره احساس کرد که عاشق شده

 يا  در موردعشق اولش درست  فکر نمی کرده

 و عاشق نبوده

 و يا اين احساس دوم  هوسه

وتوی زندگيش فکر ميکرده که عشقش رو پيداکرد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢۱ - حمیدرضا