عشق من و تو

 

جذابيت...حميدرضا

زيبايی اون چيزه  هستش که ما می خواهيم

ادم عاشق معشوقش رو زيبا ميبينه

حتا همه بگن که اون زشته

 چون برای ادم عاشق جذابيت مهمه نه زيبايی 

خيلی از افراد زيبا هستن اما جذابيت ندارن

 وخيلی ها زشت و نازيبا هستن ولی جذابيت دارن

زيبايی از بين ميره

اماجذابيت هميشه هستش و از بين نميره

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢۱ - حمیدرضا