عشق من و تو

 

خاطره ی برفی...ناهيد عباسی

در رهگذر چهل زمستان عمر
 فقط
 یک خاطره ی برفی
 ذهنم را
 هرچند به تلخی
 روشن می کند
 و آن
 روزی بود
 که قدم هایم را
 بر روی برف های بکر
تا کنار گور یک دوست
 شماره می کردم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢۱ - حمیدرضا