عشق من و تو

 

زمستان فاصله ...ناهيد عباسی

دلم
 از مهر او
 تار عشق می بافد
 از شوق دیدارش
شعر
 خواهم آویخت
 مهربانترین نگاهش را
 بر دیوار دل
 گرمترین کلامش را
 بر گوش جان
 تا در زمستان فاصله
 کور نماند اجاق خاطره

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢۱ - حمیدرضا