عشق من و تو

 

پری دريايی...ناهيد عباسی

در تنهایی شبهای دراز
 در میان خیمه های خوشرنگ خیال
گشتم پی راز قصه ها
 تا رسیدم
 به مردان ماهیگیر قرون
که با تنهایی و فقر فزون
 اسطوره ی پری دریایی را ساخته اند

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢۱ - حمیدرضا