عشق من و تو

 

وقت رفتن...ناهيد عباسی

ای مهربان
 بیا
 به سراغ دانستن
 روان شویم
به رفتار رود
 و بگذریم
 از آبادی های بی نام و دور
 و بریزیم
از آبشارهای بلند نور
 تا اگر فردا
 وقت رفتن بود
 قدحی آب باشیم
 در لب تشنگی کودکان خیره در سراب

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢۱ - حمیدرضا