عشق من و تو

 

بی راه...مريم تاجيک

بی راه زیبا و بدکاره.
و سحر خنیاگر آن که
فراموش می کنم
مرگ پرنده ای را
در انتهای راه. 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢۱ - حمیدرضا