عشق من و تو

 

توکل...

 

 آنگاه که تنها شدي و در جستجوي تکيه گاه مطمئن هستي بر من توکل نما(سوره نمل/آيه 72)


 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/٢٠ - حمیدرضا