عشق من و تو

 

طمع روزی جان کن, سوی فردوس کشان کن...مولانا جلال الدين محمد بلخی

طمع روزی جان کن, سوی فردوس کشان کن       که   ز هر برگ و   نباتش شکر انبار تــو دارد

نه کدوی  سر  هر کس  می  راوق تــو دارد           نه هران دست که خارد گل بی خار تــو دارد

چو  کدو   پاک   بشويد   ز  کدو   باده برويد            که  سر و سينه   پاکان   می  از آثار تــو دارد

خمش  ای  بلبل   جانها   که  غبارست زبانها           که  دل  و جان   سخنها       نظر يار تــو دارد

بنما  شمس   حقايق   تو   ز   تبريز   مشارق            که مه و شمس و عطارد غم ديدار تــو دارد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٩ - حمیدرضا