عشق من و تو

 

ای عاشقان , ای عاشقان من خاک را گوهر کنم ...مولوی

ای عاشقان , ای عاشقان من خاک را گوهر کنم   وی مطربان    , وی مطربان دف شما  پر زر کنم

باز آمدم  ,  باز آمدم  ,  از پيش  آن يار آمدم             در من نگر , در من نگر , بهر تو غمخوار آمدم

شاد آمدم , شاد آمدم ,   از جمله   آزاد آمدم          چندين  هزاران  سال  شد  تا من بگفتار آمدم

آنجا روم ,  آنجا روم  ,      بالا بدم    بالا روم             بازم رهان  ,  بازم رهان   کاينجا   بزنهار آمدم

من مرغ لاهوتی بدم  ,  ديدی که ناسوتی شدم      دامش   نديدم   ناگهان  در   وی  گرفتار آمدم

من نور پاکم ای پسر ,  نه مشت خاکم مختصر        آخر صدف من نيستم  ,   من  در شهوار آمدم

ما را بچشم سر مبين ,  ما را بچشم سر ببين         آنجا بيا  ,  ما را  ببين  کاينجا  سبکسار آمدم

از چار  مادر  برترم    وز  هفت  آبا  نيز هم                من  گوهر  کانی  بدم     کاينجا   بديدار آمدم

يارم به بازار آمدست , چالاک و هشيار آمدست          ورنه  ببازارم  چه  کار   ويرا   طلب کار آمدم

ای شمس تبريزی  ,   نظر در کل  عالم کی کنی         کندر  بيابان  فنا  جان  و  دل   افکار  آمدم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٩ - حمیدرضا