عشق من و تو

 

لحظه انتظار صدام هم به پايان رسيد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٩ - حمیدرضا