عشق من و تو

 

هوای فاصله...ساناز کريمی

هلال فرصت من در سیاهی مطلق اسیر فاصله است
 و شبنمی که خفته است بر تن سکوت تو
 و شبنمی که خفته است بر تابوت لبان من
 چشم نمناک آسمان اندک من است
 هلال فرصت من در سیاهی مطلق
 پگاه یک غزل است
و این غزل تنها هوای فاصله است

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٩ - حمیدرضا