عشق من و تو

 

سنگ قبر...ساناز کريمی

برترین سنگ تراش
زیباترین سنگ
 زمینه آسمانی ست آبی
با لعابی تاریک
 و خطاط از نوادگان میر عماد
 ف- ص متولد آسمانی که زیر آب رفت

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٩ - حمیدرضا