عشق من و تو

 

 

قسم به آيه چشمت به خوبيت به صفايت

               دوباره مثل هميشه دلم گرفته برايت

                            درآرزوی تو هر شب به خواب رفتم و اما

                                        نه ديدم و نه شنيدم نه چهره ات نه صدايت

                                                گره شده به گلويم چه بغض سرد و غريبی

                                                             اميد بسته ام امشب به دست عقده گشايت

                                                                    دلم هوای تو دارد بيا ببين که چگونه

                                                              بدون بال و پر اينجا نشسته ام به هوايت

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٧/٧ - حمیدرضا