عشق من و تو

 

شما بوديد چه کار می کرديد؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٧ - حمیدرضا