عشق من و تو

 

 

* سختيها مي‌گذرند و همه چيز تغيير مي‌كند.
 

* نگوييد "نه" ولي روي نظر خود پافشاري كنيد.

 * چگونه لبخندي خيره كننده بزنيم؟ لبخند زندگي شما را روشن

خواهد كرد.

 * آرزوها به حقيقت مي‌پيوندند،باور داشته باشيد.

 * بدانيد كه چطور منظورتان را به ديگران بفهمانيد،آن‌وقت زندگي

مانند نسيمي خوشايند خواهد شد.
 

* بخشش شادي آور است،امتحان كنيد.

 * چگونه تحسين ديگران را بپذيريم؟ با لبخند و تشكر.

 * هميشه منتظر بهترينها باشيد،اتفاق خواهد افتاد.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۸/۱٦ - حمیدرضا