عشق من و تو

 

اشک و آه...رهی معیری

عمری چو شمع گریه جانسوز می کنیم
روزی به شب بریم و شبی روز می کنیم
اشکیم و جان گدازتر از آتشیم ما
آهیم و کار برق جهانسوز میکنیم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٧ - حمیدرضا