عشق من و تو

 

من و جوجو

خداوند لعنت کند کسانی که دو رو و منافق و ریا کار بودن و شرک و نفاق در رفتار و کردار و

گفتارشان بود...

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٧ - حمیدرضا