عشق من و تو

 

فرمان خداوند به رسول اکرم(ص)

هنگامی که رسول‌ اکرم در روز 5‌شنبه 18 ذی‌الحجه به وادی غدیر خم رسیدند و پیش از جدایی

اهالی شام، مصر و عراق از میان جمعیت، جبرئیل امین از جانب خداوند بر ایشان نازل گردید و آیه: « یا

ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس »

"ای پیامبر، آنچه را از ناحیه پروردگارت به تو نازل شد، ابلاغ کن (و برسان) و اگر انجام ندهی (نرسانی)

اصلاً پیغام پروردگار را نرساندی و خدا تو را از (شر) مردم، نگه میدارد."

را نازل نمود و از جانب حق تعالی، رسول اکرم را امر نمود تا حکم آنچه را که در قبل بر پیامبر درباره

امام علی (ع) نازل گشته بود، به مردم ابلاغ نمایند.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٧ - حمیدرضا