عشق من و تو

 

من و جوجو... چند تا اف زيبا

شما ممکن است بتوانيد گلي را زير پا لگدمال کنيد، اما محال است بتوانيد عطر آنرا در فضا محو سازيد

دقايقي تو زندگيت هست که دلت براي کسي اونقدر تنگ ميشه که دلت ميخواد اونو از تو رويات بيرون بکشي و توي دنياي واقعي با تمام وجوت بغلش کني

شبي جورج بوش و توني بلر به بار رفته بودند و سرگرم گفتگو بودند. يک نفر کنارشان نشست و پرسيد که دارند راجع به چه موضوعي حرف مي زنند. جورج بوش گفت:« ما داريم جنگ جهاني سوم را طراحي مي کنيم و قصد داريم پانزده ميليون مسلمان و يک دندانپزشک را بکشيم» مرد پرسيد:« براي چي مي خواهيد يک دندانپزشک را بکشيد؟» جورج بوش روي شانه بلر زد و گفت:« ديدي گفتم هيچکس راجع به کشتن پانزده ميليون مسلمان سوال نخواهد کرد

پی نوشت: واقعا برای ما هم همین جوری هستش ... هیچ وقت ناراحت ۳۰ هزار کشته

تصادفات  رانندگی در ایران نمیشیم اما ناراحت۱۰ نفر که توی یه هواپیما مردن میشیم

و سوال نمی کنم چرا اون سی هزار نفر مردن سوال می کنیم چرا اون ۱۰ -۲۰ نفر مردن؟!!!

 ما باید هر دو  موردش رو سوال کنیم  ... من و جوجو

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٦ - حمیدرضا