عشق من و تو

 

 

سلام جوجو

ديدی چی شد؟ تو که ميگفتی شاهزاده خيلی دوستت داره اين بود؟

تو که ميگفتی ..........

ای بابا جوجو دارم به تو هم کم کم شک ميکنم.

ميگه ميشه شاهزاده پری رو دوست نداشته باشه ؟

مگه ميشه دل ازش بريده باشه ؟

مگه ميشه همه چيز به همين سادگی ...........

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/۱٩ - حمیدرضا