عشق من و تو

 

دیدی ای دل که غم عشق دگربار چـه کرد

دیدی ای دل که غم عشق دگربار چـه کرد
                                                           چون بـشد دلـبر و با یار وفادار چـه کرد
آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخـت
                                                            آه از آن مست که با مردم هشیار چـه کرد
اشـک من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یار
                                                           طالـع بی‌شفقت بین که در این کار چه کرد
برقی از مـنزل لیلی بدرخـشید سـحر
                                                          وه کـه با خرمن مجنون دل افگار چـه کرد
ساقیا جام می‌ام ده کـه نـگارنده غیب 
                                                         نیسـت معـلوم که در پرده اسرار چه کرد
آن کـه پرنـقـش زد این دایره مینایی
                                                       کـس ندانست که در گردش پرگار چه کرد
                        فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت
                         یار دیرینـه بـبینید کـه با یار چـه کرد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٦ - حمیدرضا