عشق من و تو

 

وصف حافظ

این نوشته رو دوست خوبم  دکتر احمد طارق (روای افغان) برام فرستادن...

این هم عین اون نوشته ای که برای من فرستادن.

در وصف حافظ نوشته ی یافتم که فکر میکنم به درد شما بخورد اگر خوشتان آمد در وبلاگ جوجو

بگذاریدش

در وصف حافظ

در کاخ پرجلال به شکوهنده شعر حافظ فرود آییم که نه آنر ا بیمی از گزند از روزگار است و نه

هراسی از زوال زمانه ،اگر ما را در خانه دو کتاب بوده است یکی از آن حافظ بوده است و اگر ما را

گرهی در کار افتاده است به دیوان او تفال زده ایم و از او یاری جسته ایم ،چنین است سترگی

یک سخنور به مر گ و انوشه و چنین است جاودانگی شعر جاودانه،صلابت شعر حافظ بدان

است که همگان آنرا پذیرا میشوند و پذیرش شعر حافظ در آن است که همگان خویش را در آن

می یابند و خویشتن را در زلال آبگینه ی آن به نکویی مینگر ند

شعر حافظ از حد شعر نغز فراتر است و از محدوده ی کلمه های مستعذب و مستحسن والاتر

،طپانچه ای است بر رخسار سالوس و ریا و بانگ آتشین در سرای دو در برای رهای انسان

گشتی در کاجستان غزل حافظ میزنیم و از برکه های آبی سروده های جاودانه اش گوهر یکتای

زیبای را به کف می آوریم چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست...

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٦ - حمیدرضا