عشق من و تو

 

راستی آیا...شفیعی کدکنی (م.سرشک)

باید از رود گذشت
باید از رود
اگر چند گل آلود
 گذشت
 بال افشانی آن جفت کبوتر را
در افق می بینی
که چنان بالابال
دشت ها را با ابر
 آشتی دادند ؟
راستی ایا
 می توان رفت و نماند
راستی ایا
 می توان شعری در مدح
 شقایق ها خواند ؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ - حمیدرضا