عشق من و تو

 

خداوند تمام دشمنان اهل بيت پيامبر را از بين ببرد آمين

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٤ - حمیدرضا