عشق من و تو

 

 

سلام جوجو تو که ميگفتی شاهزاده دوستم داره پس چرا پری رو فراموش کرده؟

چراسراغی از دل شکسته و غمگين پری نميگيره ؟

جوجو به شاهزاده بگو که پری خيلی از تو دلگيره و خيلی دلش شکسته

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/٧ - حمیدرضا