عشق من و تو

 

غم نا گفته... سحر شاه محمدی

قلبم امشب
از دردِ غمی
به خودش می پیچد
من به دنبال کلامی درذهن
که بگویم
چیست این غم
و نمی یابم کلامی
بارها پرسیدم از خود
شعر گفتن ها را چه سود
نه کسی می خواند
نه کسی می شنود
واگرهم که شنید
تو بدان
عمق کلامت را
نمی فهمد...

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱۳ - حمیدرضا