عشق من و تو

 

پوچ...پرویز ابولفتحی

چه باک
 اگر دستان من
 خالی است
 و بالای سرم
 پروانه های شوخ و شنگ
 با شعر رخوتناک لبخندی
 نمی رقصند
 چه باک
 اگر جنگل سراسر زرد و پژمرده است
 و ابر
 بر فراز خاک
بغض اش در گلو مانده است
 و بر لبهای خشک بام
بوسه و آواز و باران نیست

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٢ - حمیدرضا