عشق من و تو

 

عشق بی سامان... فريدون مشيری

چنین با مهربانی خواندنت چیست ؟
بدین نامهربانی راندنت چیست ؟
بپرس از این دل دیوانه من
که ای بیچاره ماندنت چیست ؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٢ - حمیدرضا