عشق من و تو

 

بال فرشته ها

وقتی ادم روی بال فرشته ها ميشينه و به اسمون ميره از اون بالا اين ادمهای مغرور و خودخواه و متکبر چقدر کوچيک هستند. از اون بالا اين زمينی که انقدر بهش دل بستيم چقدر ناچيز و حقيره. از اون بالا فقط قلبهای عاشقه که به وضوح معلومه چون از همه چيز بزرگتر و درخشنده تر و زيباتر هستند.

از اون بالا روی بال فرشته ها که ميشينی فقط ميتونی زيباييهارو به وضوح ببينی و زشتی ها چقدر کوچيک و ناچيز هستن. البته اينم دست ماست که چی رو بخواهيم بزرگ ببينيم و چی رو بخواهيم کوچيک ببينيم.

اما وقتی روی زمين هستيم خيلی برامون سخته بفهميم چی بزرگه و چی کوچيک؟ چی زيباست و چی زشت ؟ نميدونم ايا واقعا اين دنيا بزرگه يا کوچيکه ؟

اخه يکی ميگفت :

توی اين دنيا دل به هم نبنديد چون اين دنيا انقدر کوچيکه که برای دو تا دل جا نداره اما اگر بستيد همديگر و رها نکنيد چون اين دنيا انقدر بزرگه که نميتونيد ديگه همديگر رو پيدا کنيد.

منکه نفهميدم بالاخره اين دنيا بزرگه يا کوچيکه ؟

توچی ميگی شاهزاده من ؟ تو چی ميگی جوجو ؟

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٤/٦ - حمیدرضا