عشق من و تو

 

فريب...رهی معيری

چاره من نمی کنی چون کنم و کجا برم ؟
شکوه بی نهایت و خاطر ناشکیب را
گر به دروغ هم بود شیوه مهر ساز کن
دیده عقل بسته ام کز تو خورم فریب را

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٠ - حمیدرضا