عشق من و تو

 

سايه اندوه... رهی معيری

هر چه کمتر شود فروغ حیات
رنج را جانگدازتر بینی
سوی مغرب چو رو کند خورشید
سایه ها را درازتر بینی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱٠ - حمیدرضا