عشق من و تو

 

روزی که نيستی...فرخ تميمی

در چشم آسمان
 زمین هنوز جوانی تنهاست
 در ماه می نشیند اما قلبش
در کهکشانها می کوبد
روزی که نیستی
 ناهید
 شاید
 تنهایی را
نشکیبد دیگر
 و
 با جوهر بنفش
 یک سرخ گل بکوبد بر
 بازوی زمین

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۸ - حمیدرضا