عشق من و تو

 

دختری از قوم عیسی من گرفتارش شدم

دختری از قوم عیسی من گرفتارش شدم

یا محمد همتی کن تا مسلمانش کنم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱ - حمیدرضا