عشق من و تو

 

با من ز تو مرد و زن می گفتند

با من ز تو مرد و زن می گفتند

از عهد شکستنت سخن می گفتند

باور ز کسم نبود این گفته دریغ

دیدم تو همانی که به من می گفتند

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٠/۱ - حمیدرضا