عشق من و تو

 

باغبان... حميد مصدق

باغبانم باغبانی خسته دل
پشت من خم گشته همچون پشت تاک
آن گل زیبا که پروردم به جان
شد چو خورشید فروزان تابناک
دست گلچینی ز شاخش چید و رفت
پای خودبینی فشردش روی خاک

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٢٩ - حمیدرضا