عشق من و تو

 

آفتاب و مهتاب...پروین دولت آبادی

آفتاب مهتاب چه رنگه!
چقدر هر دو قشنگه
يكي روشني روز
يكي نور شب‌افروز
يكي طلاي زرده
يكي نقره‌ي سرده
يكي پرتو خورشيد
به روي خاك پاشيد
يكي از ماه زيبا
بتابد بر همه جا
آفتاب مهتاب چه رنگه!
چقدر هر دو قشنگه 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٢۸ - حمیدرضا