عشق من و تو

 

شاه بيت... حميد مصدق

 من ندانم

 که کیم

من فقط می دانم

 که تویی

شاه بیت غزل

 زندگیم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٢٧ - حمیدرضا