عشق من و تو

 

توقع... حميد مصدق

گفتید : نشنوید و نبینید
 گفتیم ما به چشم
 گفتید : منکر به فهم خویش شوید و شعور خویش
گفتیم : دشوار حالتی ست ولی چشم
دیدم اینک شما ز ما
 باری توقع عاشق بودن و دوست داشتن دارید
 آری شما که روی ز سنگ
آری شما که دل از آهن دارید

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٢٧ - حمیدرضا