عشق من و تو

 

 

عشق را صدا بزن

 

عشق و فقط عشق ما را نجات خواهد داد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱۱/٢٥ - حمیدرضا