عشق من و تو

 

کاش با امدنت هر چه زودتر عدل و خوبی بياری

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٢٦ - حمیدرضا