عشق من و تو

 

عقرب عاشق ... حسين پناهی

دم به كله مي كوبد
و شقيقه اش دو شقه مي شود ،
بي آن كه بداند
حلقه آتش را در خواب ديده است
عقرب عاشق

پی نوشت:

تنها موجودی که در طبعیت خودکشی می کند عقرب هست . عقرب ها وقتی در محاصره

آتش قرار می گیرند و راه فراری  پیدا نمی کنند  با دم خودشان  سر  را قطع می کنند.

بقیه حیوانات و حشرات  سعی در فرار دارند تا آخرین لحظه  در آتش اما عقرب نه.

عقرب خودکشی می کند... من و جوجو

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٢٥ - حمیدرضا