عشق من و تو

 

عشق... سيما ياری

تا چند می شود
 از آسمان برید افق را
از ساقه برگ را
از قلب عشق را
از من تو را تو را ؟


پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٢۳ - حمیدرضا